Get Adobe Flash player

Share

ຄວາມຄືບໜ້າວຽກງານ ເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານຮັບໃຊ້ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊີ-ເອລົບ ຄັ້ງທີ່ 9

ໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍ ຂອງອະນຸກໍາມະການເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (ICT) ແມ່ນສະ ໜອງສັນຍານອິນເຕີເນັດ, ໂທລະສັບ ແລະ ແຟກ ໃຫ້ສະຖານທີ່ກອງປະຊຸມ ແລະ ບ້ານພັກ, ສະໜອງລະບົບສື່ສານໂຟນນີ ຮັບໃຊ້ການສື່ສານພົວພັນ ຂອງບັນດາອະນຸກໍາ ມະການຕ່າງໆ, ຄຸ້ມຄອງປ້ອງກັນສັນຍານຄື້ນຄວາມຖີ່ຕ່າງໆ.

 

ທີ່ຈະມາລົບກວນກອງປະຊຸມ ແລະ ຊ່ວຍກອງເລຂາ ໃນການບໍລິການ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ແວບໃຊ ຂອງກອງປະຊຸມ. ສະຖານທີ່ຮັບຜິດຊອບ ຫລັກ ແມ່ນສູນປະຊຸມແຫ່ງຊາດ ທີ່ ຫລັກ 6, ສູນເຝຶກອົບຮົມສາກົນ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ ຫລັກ 5 ທີ່ຈະຕັ້ງເປັນ ສູນຂ່າວຂອງກອງປະຊຸມ, ບ້ານ ພັກປະມຸກລັດ ແລະ ຫົວໜ້າລັດຖະ ບານ ທີ່ດອນຈັນ ແລະ ບ້ານພະຂາວ, ຫ້ອງການກອງເລຂາກອງປະຊຸມ, ຫ້ອງການປະສານງານຂອງ ອະນຸກໍາມະການຕ່າງໆ, ໂຮງແຮມ ທີ່ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຈະມາພັກ.
ພວກເຮົາໄດ້ແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃຫ້ແຕ່ລະພາກສ່ວນດັ່ງນີ້: ໂຄງການສື່ສານ ຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ສູນອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດ ແລະ ສູນບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຼນິກ ທີ່ຂື້ນກັບ ກະຊວງໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແລະ ບັນດາ ບໍລິສັດໂທລະ ຄົມມະນາຄົມຄື: ສາກາຍໂທລະຄົມ, ບໍລິສັດ ອີທີແອວ ມະຫາຊົນ, ລັດວິສະຫະກິດປະສົມລາວໂທລະຄົມ, ບໍລິສັດສະຕາໂທລະຄົມ (ຫຼື ຢູນິແຕນ) ແລະ ບໍລິສັດ ວິນເປວຄອມຈໍາກັດ (ຫຼື ບີລາຍ), ໃນນັ້ນພວກເຮົານໍາໃຊ້ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງບໍລີິສັດສະກາຍໂທລະຄົມ ເປັນ ຫລັກ ແລະ ບັນດາ ວິສາຫະກິດຕ່າງໆ ສໍາຮອງໄວ້.
ປະຈຸບັນ ພວກເຮົາມີ ສັນຍານອິນເຕີເນັດ ຈໍານວນ 2 Gbps (ຫຼື 2000 Mbps) ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ມາຈາກ ຮົງກົງ ໂດຍກົງ ເຂົ້າມາທາງ ລາວ ບາວ (ຊາຍແດນກັບຫວຽດນາມ) ແລະ ຂົວມິດຕະພາບ ລາວ-ໄທ ຂົວທີ່ໜຶ່ງ, ຊຶ່ງໃນນັ້ນ 500 Mbps ແມ່ນເອົາໄວ້ຮັບໃຊ້ ກອງປະຊຸມ ສຸດຍອດ ອາຊີ-ເອລົບ ຄັ້ງທີ່ 9 ນີ້ ໂດຍສະເພາະ ໂດຍໄດ້ແບ່ງໃຫ້ແຕ່ລະບ່ອນດັ່ງນີ້: ສູນປະຊຸມແຫ່ງຊາດ ຫັຼກ 6 ຈໍານວນ 100 Mbps, ສູນຂ່າວ ຫັຼກ 5 ຈໍານວນ 100 Mbps, ບ້ານພັກປະມຸກລັດ ແລະ ຫົວໜ້າລັດຖະບານ ທີ່ເຂດ ດອນຈັນ ຈໍານວນ 50 Mbps ແລະ ທີ່ເຂດພະຂາວ ຈໍານວນ 50 Mbps, ນອກນັ້ນ ພວກເຮົາ ກໍ່ມີໄວ້ພຽງພໍ ເພື່ອ ສະໜອງໃຫ້ບັນດາວິສະຫະກິດດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ອິນເຕີເນັດ ແລະ ບັນດາໂຮງແຮມຕ່າງໆ.
ພວກເຮົາໄດ້ວາງສາຍໄຍແກ້ວ (Fiber Optic) ທັງສາຍຫັຼກ ແລະ ສາຍສໍາຮອງ ເຖິງແຕ່ລະຈຸດ, ໄດ້ປັບປຸງລະບົບເຕັກນິກຢູ່ ສູນອິນເຕີ ເນັດແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ຮັບປະກັນຮອບດ້ານ, ປັບປຸງລະບົບເຄືອຂ່າຍສັນຍານຈຸດຕ່າງໆ ໃຫ້ຮັບປະກັນດ້ານສັນຍານວາຍຟາຍ. ສະຫລຸບແລ້ວຢູ່ ແຕ່ລະຈຸດເປົ້າໝາຍ ທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າ່ງເທິງນັ້ນ, ພວກເຮົາຮັບປະກັນ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ພຽງພໍ ທາງດ້ານອິນເຕີເນັດ, ໂທລະສັບ ມືຖື, ໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະ ແລະ ແຟກ. ໃນທ້າຍເດືອນກັນຍານີ້ ການກໍ່ສ້າງຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ສູນປະຊຸມແຫ່ງຊາດ, ບ້ານພັກດອນຈັນ ແລະ ບ້ານ ພັກພະຂາວກໍຈະສໍາເລັດເປັນສ່ວນໃຫຍ່, ຫລັງຈາກນັ້ນ ພວກເຮົາຈະເປິດທົດລອງເຊື່ອມຕໍ່ຢູ່ແຕ່ລະຈຸດຈາກທາງນອກເຂົ້າຕໍ່ລະບົບທາງໃນ.
ພວກເຮົາໄດ້ ຕິດຕັ້ງລະບົບສື່ສານໂຟນນີ ເພື່ອຄວບຄຸມ ໃນເຂດນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ນັບຕັ້ງແຕ່ ສະໜາມບິນສາກົນວັດໄຕ ໄປເຖິງຂົວ ມິດຕະພາບ ແລະ ສະໜາມກິລາ ຫັຼກ 18, ພວກເຮົາໄດ້ກວດກາ ແລະ ສ້ອມແປງ ເຄື່ອງໂຟນນີ ຈໍານວນ 1,400 ໜ່ວຍ ທີ່ມີແລ້ວເພື່ອ ປະກອບໃຫ້ ແກ່ບັນດາອະນຸກໍາມະການຕ່າງໆ. ນອກຈາກນັ້ນ ພວກເຮົາ ຍັງໄດ້ກະກຽມ ລົດກວດຄື້ນສັນຍານຄວາມຖີ່ວິທະຍຸໃນຈໍານວນ 4 ຄັນ ທີ່ພຽງພໍ ເພື່ອກວດກາຕິດຕາມ ການລົບກວນຂອງຄື້ນສັນຍານ.
ພວກເຮົາ ໄດ້ຊ່ວຍຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານເຕັກນິກ ແວບໃຊ ຂອງ ອະນຸກໍາມະການຂ່າວສານ ທີ່ເກັບໄວ້ຢູ່ທີ່ສູນອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດ ຂອງພວກ ເຮົາ, ນອກຈາກນັ້ນພວກເຮົາກໍ່ກໍາລັງປຶກສາເພຶ່ອຈະຍ້າຍແວບໃຊ ຂອງກອງປະຊຸມ ອາແຊມ9 ທີ່ປະຈຸບັນຍັງເກັບໄວ້ຢູ່ຕ່າງໆປະເທດ ມາ ໄວ້ໃນສູນອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດ ເຊັນດຽວກັນ ເພື່ອຮັບປະກັນທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ຄວາມປອດໄພ.
ສໍາຄັນອິກອັນໜຶ່ງແມ່ນດ້ານບຸກຄະລາກອນ ເພື່ອຮັບໃຊ້ໃນໜ່ວຍງານຕ່າງໆ ຂອງ ອະນຸກໍາມະການ ຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາໄດ້ຄິດໄລ່ ຈະ ຕ້ອງມີ ບຸກຄະລາກອນ ປະມານສອງຮ້ອຍປາຍຄົນ. ພວກເຮົາໄດ້ຈັດຊຸດອົບຮົມ ຕາມໜ້າວຽກ ພ້ອມທັງດ້ານແນວຄິດການເມືອງ, ເມື່ອໃດ ການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງລະບົບສື່ສານທັງໝົດສໍາເລັດ ນັກວິຊາການກໍ່ຈະໃຫ້ກຽມພ້ອມ. 
ສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ອະນຸກໍາມະການ ຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນມີຄວາມພ້ອມເກືອບສົມບູນເຊັ່ນ ມີການຕິດຕັ້ງ ບັນດາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ລະ ບົບຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ ເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທີ່ຈະຮັບໃຊ້ກອງປະຊຸມ ສໍາເລັດໄປແລ້ວ ປະມານ 95%, ພຽງລໍຖ້າຈະຮ່ວມທົດ ລອງ ໃນການນໍາໃຊ້ຮ່ວມກັບບັນດາອະນຸກໍາມະການຕ່າງໆ ໃນຕົ້ນເດືອນ ຕຸລາ 2012 ນີ້.
ບັນຫາໜຶ່ງທີ່ພວກເຮົາກໍາລັງແກ້ໄຂ ແມ່ນຄື້ນສັນຍານ ຂອງບໍລິສັດ DTAC ຂອງໄທ ເຂົ້າມາລົບກວນຄື້ນຂອງບໍລິສັດ ອີທີແອວ ມາຫາຊົນ ຂອງລາວພວກເຮົາ. ຜູ້ໃດໃຊ້ໂທລະສັບມືຖື ເລກ 2 ກໍ່ຈະສັງເກດວ່າໃຊ້ຍາກ, ມີຄື້ນລົບກວນ ແລະ ຖຶກຕັດເລື້ອຍໆ. ບໍລິສັດ ອີທີແອວ ກໍ່ ເສຍລາຍໄດ້ຍ້ອນຫລາຍສົມຄວນ. ສາເຫດແມ່ນວ່າ ບໍລິສັດ ອີທີແອວ ໄດ້ໃຊ້ຄື້ນຄວາມຖີ່ 889Mhz-894Mhz ຂອງ ລະບົບ 3G ແລະ WCDMA 850Mhz. ມາໄລຍະຫລັງນີ້ ບໍລິສັດ DTAC ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ຄື້ນດຽວກັນນີ້ຢູ່ປະເທດໄທ. ຕາມລະບຽບການຂອງອົງການໂທລະຄົມມະນາຄົມສາກົນແລ້ວ (ITU) ແມ່ນບໍ່ໃຫ້ປະເທດທີ່ໃຊ້ຄື້ນດຽວກັນ ລົບກວນຄື້ນຢູ່ໃນປະເທດ ອື່ນ ທີ່ໃຊ້ມາກ່ອນແລ້ວ. ໃນປະຈຸບັນນີ້ ຜູ້ໃດໃຊ້ເລກ DTAC ຂອງໄທ ເອົາມາໃຊ້ຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໄດ້ສະບາຍ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເຮັດ ການເຊື່ອມຕໍ່ສາກົນ (International Rooming) ຊຶ່ງບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫານີ້ ຄະນະວິຊາການຂອງສອງກະຊວງ ລາວ ແລະ ໄທ ໄດ້ປະຊຸມກັນ ສອງຄັ້ງ ແລະ ລົງກວດກາການລົບກວນຄື້ນນໍາກັນ 3 ຄັ້ງ. ຝ່າຍໄທກໍ່ຮັບຮູ້ວ່າເປັນຄວາມຈິງ ແຕ່ວ່າມາຮອດມື້ນີ້ຍັງບໍ່ ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້. ມື້ນີ້ເອງ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຂຽນໜັງສືທາງການເຖິງທ່ານ ຮ.ດ ອະນຸດິດ ນະຄອນທັບ, ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງ ເຕັກໂນ ໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ ຂອງໄທ ເພື່ອໃຫ້ເພີ່ນມີວິທີ ຊ່ວຍ ແກ້ໄຂບັນຫານີ້ໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້ ເພາະວ່າກອງປະຊຸມ ອາແຊມ ກໍ່ຍັງເຫຼືອເວລາບໍ່ຫລາຍ.
ຕາງໜ້າໃຫ້ ອະນຸກໍາມະການ ເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຂ້າພະເຈົ້າໝັ້ນໃຈວ່າ ພວກເຮົາ ຈະສາມາດ ໃຫ້ບໍລິການໃນການນໍາໃຊ້  ລະບົບເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຮັບໃຊ້ການ ເປັນເຈົ້າພາບ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊີ-ເອີລົບ ຄັ້ງທີ່ 9 ຂອງປະເທດພວກເຮົາໃຫ້ ສໍາເລັດຜົນ ຢ່າງສະຫງ່າງາມ.

fileboomporn.com