ທັກສະຄວາມສາມາດ ທີ່ຕະຫຼາດແຮງງານໄອທີ ຂອງໂລກຕ້ອງການ


ໄຟລ໌ແນບ (s):
​ຫົວ​ຂໍ້ ດາວ​ໂຫຼດ
ທັກສະຄວາມສາມາດ ທີ່ຕະຫຼາດແຮງງານໄອທີ ຂອງໂລກຕ້ອງການ

 

ວາ​ລະ​ສານ ໄອ​ຊີ​ທີ
ສະຖິຕິຂະແໜງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ
ວິໃສທັດ,ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ2 (2016-2020) ສະບັບລ່າສຸດ