ພາລະບົດບາດ
ຄົ້ນ​ຫາ​ໃນ​ໜ້ານີ້

# ຮູບ ​ຫົວ​ຂໍ້ ດາວ​ໂຫຼດ
1 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວ ຂອງພະແນກ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ພາລະບົດບາດແຂວງ1.pdf
2 ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄືອນໄຫວຂອງກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ,ສະບັບເລກທີ 625.ນຍ, ລົງວັນທີ 22 ຕຸລາ 2021 _1_.pdf
3 ພາລະບົດບາດຂອງຫ້ອງການ ຫ້ອງການ.pdf
4 ພາລະບົດບາດຂອງກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ພາລະບົດບາດຂອງກົມຈັດຕັ້ງ ສະບັບໃໝ່.pdf
5 ພາລະບົດບາດຂອງກົມກວດກາ ກົມກວດກາ.pdf
6 ພາລະບົດບາດຂອງກົມແຜນການ ແລະ ການເງີນ ກົມແຜນການ-ການເງິນ.pdf
7 ພາລະບົດບາດຂອງກົມໄປສະນີ ກົມໄປສະນີ.pdf
8 ພາລະບົດບາດຂອງກົມຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸສື່ສານ ກົມຄື້່ນຄວາມຖີ່.pdf
9 ພາລະບົດບາດຂອງກົມເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ ກົມເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕ໋ອນ.pdf

 

 

ຊົມເຊີຍວັນໂທລະຄົມມະນາຄົມ 157 ປີ
ວິໃສທັດ,ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ2 (2016-2020) ສະບັບລ່າສຸດ
ວາ​ລະ​ສານ ໄອ​ຊີ​ທີ 17
ສະຖິຕິຂະແໜງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ປີ 2020
ລະ​ບົບ​ຂື້ນ​ທະ​ບຽນ​ປະ​ຊຸມ