​ເອກະສານກອງປະຊຸມ ວຽກງານ ປທສ ປະຈໍາປີ 2019
ຄົ້ນ​ຫາ​ໃນ​ໜ້ານີ້

# ​ຫົວ​ຂໍ້ ດາວ​ໂຫຼດ
1 M-Money presentation-by LANIC M-Money presentation.pdf.pdf
2 ບົດບາດຂອງຂະແໜງ ປທສ ຕໍ່ວຽກງານຄຸ້ມຄອງສື່ສັງຄົມອອນລາຍຢູ່ ສປປ ລາວ ບົດບາດຂອງຂະແໜງ ປທສ ຕໍ່ວຽກງານຄຸ້ມຄອງສື່ສັງຄົມອອນລາຍຢູ່ ສປປ ລາວ.pdf
3 ການປະກອບຄໍາເຫັນກ່ຽວກັບການໃຫ້ບໍລິການອິນເຕີເນັດກາເຟໃນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ການປະກອບຄໍາເຫັນກ່ຽວກັບການໃຫ້ບໍລິການອິນເຕີເນັດກາເຟໃນ ນວ.pdf
4 ກະກຽມສະພາບແວດລ້ອມ ເພື່ອເຂົ້າສູ່ຍຸກ DE ກະກຽມສະພາບແວດລ້ອມ ເພື່ອເຂົ້າສູ່ຍຸກ DE 11-2-2020.pdf
5 ລະບົບຫ້ອງການທັນສະໄໝ ອີເມວ ແລະ ວິດີໂອຕອນເຟີເລ້ນ eOffice_eMail_VC_120220.pdf
6 ການຫັນປ່ຽນເປັນທັນສະໄໝດ້ວຍລະບົບດິຈິຕອນ 20200206 Lao Digital Transformation by Thavisak.pdf
7 ຮ່າງບົດສະຫຼຸບແຜນພັດທະນາ ປະຈໍາປີ 2019 ແລະ ທິດທາງແຜນການ 2020 ຂອງກະຊວງ ປທສ ຮ່າງບົດສະຫຼຸບແຜນພັດທະນາ ປະຈໍາປີ 2019 ແລະ ທິດທາງແຜນການ 2020 ຂອງກະຊວງ ປທສ 07.02.2020.pdf
8 ບົດລາຍງານຫຍໍ້ຂອງທ່ານ ລມຕ 2019 2. ບົດລາຍງານຫຍໍ້ຂອງທ່ານ ລມຕ 2019 v 2.pdf
9 ບົດນຳສະເໜີ 5 ປີ ບົດນຳສະເໜີ 5 ປີ_revised_ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື.pdf

 

 

ສະຖິຕິຂະແໜງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ປີ2018
ວິໃສທັດ,ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ2 (2016-2020) ສະບັບລ່າສຸດ
ວາລະສານ ໄອຊີທີ ສະບັບທີ 14
ລະ​ບົບ​ຂື້ນ​ທະ​ບຽນ​ປະ​ຊຸມ