​ເອກະສານກອງປະຊຸມ ວຽກງານ ປທສ ປະຈໍາປີ 2018
ຄົ້ນ​ຫາ​ໃນ​ໜ້ານີ້

# ​ຫົວ​ຂໍ້ ດາວ​ໂຫຼດ
1 ວຽກຂື້ນທະບຽນ 2019 ວຽກຂື້ນທະບຽນ 2019 V1.pdf
2 ວາລະກອງປະຊຸມ ປະຈໍາປີ 2018 ວາລະກອງປະຊຸມ ປະຈໍາປີ 2018.pdf
3 ລາຍງານກະຊວງ ປທສ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລາຍງານກະຊວງ ປທສ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.pdf
4 ບົດນຳສະເໜີ ການແກ້ໄຂສັນຍານໂທລະສັບ ແລະ ອິນເຕີເນັດຕ່າງປະເທດ ບົດນຳສະເໜີ ການແກ້ໄຂສັນຍານໂທລະສັບ ແລະ ອິນເຕີເນັດຕ່າງປະເທດ.pdf
5 ບົດສະເໜີແຂວງບໍ່ແກ້ວ ບົດສະເໜີແຂວງບໍ່ແກ້ວ.pdf
6 ບົດສະເໜີສະພາບການນຳໃຊ້ ໄອຊີທີແຂວງຫຼວງພະບາງ ບົດສະເໜີສະພາບການນຳໃຊ້ ໄອຊີທີແຂວງຫຼວງພະບາງ.pdf
7 ບົດສະເໜີ ເສດຖະກິດ ດິຈິຕອນ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ 4.0 ບົດສະເໜີ ເສດຖະກິດ ດິຈິຕອນ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ 4.0 - ສອຊ 01042019-Final.pdf
8 ບົດສະເໜີ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ອອກໃບອະນຸຍາດ ດ້ານ ICT ບົດສະເໜີ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ອອກໃບອະນຸຍາດ ດ້ານ ICT.pdf
9 ບົດສະເໜີ ບສ.ໄປສະນີ ບົດສະເໜີ ບສ.ໄປສະນີ.pdf

 

 

ສະຖິຕິຂະແໜງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ປີ2018
ວິໃສທັດ,ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ2 (2016-2020) ສະບັບລ່າສຸດ
ວາລະສານ ໄອຊີທີ ສະບັບທີ 14
ລະ​ບົບ​ຂື້ນ​ທະ​ບຽນ​ປະ​ຊຸມ