ກອງປະຊຸມສຳມະນາ ການເຊື່ອມໂຍງທາງດ້ານ ດິຈິຕອນ ແລະ ການຂົນສົ່ງ ເພື່ອຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນຊົນນະບົດ ຫຼັງໄລຍະການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ໃນຂົງເຂດປະເທດອາຊີ-ປາຊີຟິກ

05/06/2023

ກອງປະຊຸມສຳມະນາ ການເຊື່ອມໂຍງທາງດ້ານ ດິຈິຕອນ ແລະ ການຂົນສົ່ງ ເພື່ອຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນຊົນນະບົດ ຫຼັງໄລຍະການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ໃນຂົງເຂດປະເທດອາຊີ-ປາຊີຟິກ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 30-31 ພຶດສະພາ 2023, ທີ່ໂຮງແຮມຄຣາວພລາຊາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ, ຕາງໜ້າໂດຍ ສູນອິນເຕີເນັດ ແຫ່ງຊາດ ຮ່ວມກັບ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ຕາງໜ້າໂດຍ ກົມຂົນສົ່ງ ແລະ ຄະນະກຳມະທິການເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ຂົງເຂດ ອາຊີ-ປາຊີຟິກ (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific ຫຼື UNESCAP) ໄດ້ຮ່ວມຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາ ການເຊື່ອມໂຍງທາງດ້ານ ດິຈິຕອນ ແລະ ການຂົນສົ່ງ ເພື່ອຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນຊົນນະບົດ ຫຼັງໄລຍະການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ໃນຂົງເຂດປະເທດອາຊີ-ປາຊີຟິກ ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມກ່າວເປີດພິທີຂອງ ທ່ານ ມີນາໄຊ ພິລາວົງ, ຫົວໜ້າສູນອິນເຕີເນັດ ແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ, ທ່ານ ພັນທະພາບ ພູນສະຫວັດ, ຮອງຫົວໜ້າກົມຂົນສົ່ງ, ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແລະ ທ່ານ ນາງ ຊາຣາ ເສັກເກິເນັດ, ຜູ້ປະສານງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈຳ ສປປ ລາວ (Ms. Sara Sekkenes, UN Resident Coordinator, Lao PDR), ຊຶ່ງມີໄດ້ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກ ບັນດາກົມ/ສູນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພາຍໃນກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ຕາງໜ້າຈາກບັນດາກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການພັດທະນາ ທາງດ້ານການເຊື່ອມໂຍງດິຈິຕອນ, ຝ່າຍກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ທີ່ກ່ຽວຂອງກັບວຽກງານເຊື່ອມໂຍງທາງດ້ານການຂົນສົ່ງ, ຕາງໜ້າຈາກ ອົງການສະຫະປະຊາດຊາດ ແລະ ຄະນະກຳມະທິການເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ຂົງເຂດ ອາຊີ-ປາຊີຟິກ.

ຈຸດປະສົງການປະຊຸມສຳມະນາໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອນຳສະເໜີ ຜົນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການປະເມີນ ສະຖານະພາບດ້ານ ການເຊື່ອມໂຍງທາງດ້ານ ດິຈິຕອນ ແລະ ການຂົນສົ່ງ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ປັດຈຸບັນ, ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກພາກລັດ ໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ນຳສະເໜີ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ບັນດາຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາດ້ານການເຊື່ອມໂຍງ ດິຈິຕອນ ແລະ ການຂົນສົ່ງ ໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາ ຍຸດທະສາດ ໃນການພັດທະນາ ດ້ານການເຊື່ອໂຍງ ດິຈິຕອນ ແລະ ການຂົນສົ່ງ ເພື່ອຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.

ພາບ ແລະ ຂ່າວ: ສູນອິນເຕີເນັດ

 

ວິໄສທັດ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດດິຈິຕອນ ແຫ່ງຊາດ
ສະຖິຕິຂະແໜງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ປີ2021
ວິໄສທັດ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ III (2021-2025)
ວາ​ລະ​ສານ ໄອ​ຊີ​ທີ 17
ລະ​ບົບ​ຂື້ນ​ທະ​ບຽນ​ປະ​ຊຸມ