ກອງປະຊຸມ ຮຽບຮຽງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ

11/01/2019

ກອງປະຊຸມ ຮຽບຮຽງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ

       ໃນວັນທີ 7 ທັນວາ ຜ່ານມານີ້, ກະຊວງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ (ປທສ) ໄດ້ຮ່ວມກັບ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຈັດກອງປະຊຸມຮຽບຮຽງຄືນ ຮ່າງກົດ ໝາຍວ່າດ້ວຍລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ ຂຶ້ນທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມນາປາກວາງ ເມືອງໂພນໂຮງ, ແຂວງວຽງຈັນ, ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງທ່ານ ສາຍທອງ ແກ້ວດວງດີ ປະທານກໍາມາທິການກົດໝາຍ, ສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ບຸນປອນ ສີສຸລາດ ປະທານກໍາມາທິການເສດຖະກິດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ທ່ານ ທອງໃສ ຊານໄຊຍະ  ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ປທສ, ມີບັນດາຫົວໜ້າກົມ/ທຽບເທົ່າ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ

     ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ ເປັນໜຶ່ງໃນເຄື່ອງມືທາງດ້ານນິຕິກຳທີ່ສຳຄັນ ໃນການຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ ໂດຍສະເພາະການຄ້າ, ການເງິນ ຫຼື ທຸລະກຳຕ່າງໆ ທາງເອເລັກໂຕຣນິກ. ກະຊວງ ປທສ ໃນນາມອົງການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກທາງດ້ານໄອຊີທີ ໄດ້ຄົ້ນຄ້ວາສ້າງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ຊຶ່ງໄດ້ເລີ່ມແຕ່ ເດືອນ ຕຸລາ 2016, ເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນໄດ້ຮ່າງເປັນດຳລັດ ເພື່ອສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມລັດຖະບານ ແຕ່ຜ່ານການຄົ້ນຄ້ວາ ຄະນະລັດຖະບານ ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບໃຫ້ຍົກເປັນກົດໝາຍ ເພື່ອໃຫ້ປະຕິບັດໄດ້ເປັນເອກະພາບທົ່ວປະເທດ. ຄະນະຮັບຜິດຊອບໄດ້ສືບຕໍ່ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ປັບປຸງເນື້ອໃນເພີ່ມຕື່ມ, ແລະ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງ ໃນເດືອນ ມີຖຸນາ 2018 ແລະ ສະເໜີຜ່ານກອງປະຊຸມລັດຖະບານ ປະຈຳເດືອນ ສິງຫາ 2018 ກ່ອນທີ່ຈະນຳເຂົ້າຜ່ານກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດສະໄໝທີ 6 ໃນວັນທີ 12 ທັນວາ 2018 ຜ່ານມາ, ຊຶ່ງສະພາໄດ້ລົງມະຕິເຫັນດີ ດ້ວຍຄະແນນສຽງ 100 ສຽງ ຈາກທັງໝົດ 115 ສຽງ.

        ເພື່ອປະຕິບັດຕາມລະບຽບການ ກໍ່ຄືເຮັດໃຫ້ຮ່າງກົດໝາຍມີເນື້ອໃນສົມບູນ ແລະ ຫັດກຸມ ຂື້ນຕື່ມ ຄະນະຮັບຜິດຊອບຮ່າງກົດໝາຍໄດ້ປັບປຸງ ເນື້ອໃນຂອງຮ່າງກົດໝາຍ ຕາມຄໍາເຫັນຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເປັນຕົ້ນ ໂຄງຮ່າງກົດໝາຍ, ການນິຍາມເພີ່ມຕື່ມບາງຄໍາສັບ, ປັບປຸງເນື້ອໃນໃຫ້ລະອຽດ ແລະ ຮັດກຸມ ລວມທັງລາຍລະອຽດການອອກໃບຢັ້ງຢືນລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ, ຂໍ້ຫ້າມ ແລະ ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ. ຮ່າງກົດໝາຍສະບັບນີ້ ປະກອບມີ ທັງໝົດ 13 ພາກ ແລະ 82 ມາດຕາ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ວຽກງານລາຍ​ເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ ເຮັດໃຫ້ວຽກງານດ່ັງກ່າວມີຄວາມ ຖືກຕ້ອງ, ໄດ້ມາດຕະຖານ, ທັນສະໄໝ, ປອດໄພ ແລະ ວ່ອງໄວ ແນໃສ່ ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ ຂອງລັດ, ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ.

     ພາຍຫຼັງສຳເລັດການຮຽບຮຽງຄືນ ຄະນະຮັບຜິດຊອບຈະສືບຕໍ່ ກວດກາຄືນ ຮ່ວມກັບຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອນຳສະເໜີ ຂໍຮັບຮອງຈາກປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ປະກາດໃຊ້. ພາຍຫຼັງກົດໝາຍສະບັບນີ້ໄດ້ຮັບການປະກາດໃຊ້ ຄະນະຮັບຜິດຊອບຈະສືບຕໍ່ຄົ້ນຄ້ວາ   ສ້າງເປັນນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍ ທີ່ເປັນລະບຽບການສະເພາະ ໂດຍຄຽງຄູ່ກັບການເຜີຍແຜ່ເນື້ອໃນຂອງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ສັງຄົມເຂົ້າໃຈຕໍ່ເນື້ອໃນຂອງກົດໝາຍຢ່າງຈະແຈ້ງ ແນ່ໃສ່ ໃຫ້ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ໄດ້ຫັນການໃຫ້ບໍລິການ, ການນຳໃຊ້ບໍລິການຕ່າງໆ ຜ່ານທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ຫລາຍຂື້ນ ເປັນຕົ້ນ ການສົ່ງ-ຮັບເອກະສານໃນພາກລັດ, ບໍລິການຂອງລັດ, ການຊື້-ຂາຍ ຜ່ານທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ເພີ່ມທະວີຄວາມໂປງໃສ ຂອງການບໍລິຫານ, ບໍລິການລັດ ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍພາກລັດ ແລະ ສັງຄົມ  ສ້າງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ, ສາມາດຄຸ້ມຄອງ ຜູ້ປະກອບການທາງດ້ານລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ.

 

ວາ​ລະ​ສານ ໄອ​ຊີ​ທີ
ສະຖິຕິຂະແໜງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ
ວິໃສທັດ,ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ2 (2016-2020) ສະບັບລ່າສຸດ
ລະ​ບົບ​ຂື້ນ​ທະ​ບຽນ​ປະ​ຊຸມ