ປທສ ເປີດການນຳໃຊ້ລະບົບຫ້ອງການທັນສະໄໝ

15/03/2019

ປທສ ເປີດການນຳໃຊ້ລະບົບຫ້ອງການທັນສະໄໝ

         ໃນວັນທີ 15 ມີນາ ຜ່ານມານີ້, ກະຊວງ ໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ (ປທສ) ຮ່ວມກັບບໍລິສັດ VNPT ຂອງປະເທດ ສສ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດການນຳໃຊ້ລະບົບຫ້ອງການທັນສະໄໝ ຫຼື eOffice ຂື້ນທີ່ ໂຮງແຮມ ລາວພຣາຊ່າ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ເຊິ່ງໄດ້ຮັບກຽດເປັນປະທານເປີດງານໂດຍ ທ່ານ ປອ. ທັນສະໄໝ ກົມມະສິດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ປທສ ມີຄະນະຜູ້ບໍລິຫານຈາກບໍລິສັດ VNPT ຂອງປະເທດ ສສ ຫວຽດນາມ, ຄະນະກົມ/ທຽບເທົ່າ, ບັນດາກະຊວງ ,ຫ້ອງການລັດ, ບໍລິສັດ ໂທລະຄົມ ແລະ ສະຖາບັນການສືກສາຕ່າງໆ ເຂົ້າຮ່ວມ.

           ທ່ານ ທັນສະໄໝ ກົມມະສິດ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ໃນນາມເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ ດ້ານວຽກງານຫັນໃຫ້ເປັນທັນສະໄໝ ແລະ ດິຈິຕອນຂອງລັດຖະບານ ໄດ້ສ້າງແຜນຮ່ວມມືກັບ ບໍລິສັດ VNPT ຂອງປະເທດ ສສ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2015, ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການແມ່ນເພື່ອພັດທະນາລະບົບຫ້ອງການທັນສະໄໝ ຫຼື E-Office System ຂອງ ກະຊວງ ປທສ ແລະ ການສ້າງເປັນລະບົບໂຕແບບຂອງການນຳໃຊ້ຂອງບັນດາກະຊວງ ແລະ ຫ້ອງການລັດຕ່າງໆ ໃນການຫັນເປັນທັນສະໄໝ ແລະ ດິຈິຕອນ. ເຊິ່ງໝາກຜົນຂອງການຮ່ວມມືຂອງທັງສອງຝ່າຍແມ່ນໄດ້ ສຳເລັດການພັດທະນາລະບົບຫ້ອງການທັນສະໄໝ (eOffice) ຂອງກະຊວງ ປທສ ເຊິ່ງລວມມືລະບົບຕ່າງໆຄື:

  • ລະບົບຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດເກັບເອກະສານ ທີ່ສາມາດ ຕິດຕາມເອກະສານຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ, ການຄົ້ນຫາເອກະສານ (Document Management) ທີ່ສາມາດຕິດຕາມເອກະສານຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ, ການຄົ້ນຫາເອກະສານ ແລະ ການລາຍງານເອກະສານ ໃນແຕ່ລະໄລຍະໄດ້.
  • ລະບົບຄຸ້ມຄອງການມອບວຽກງານ (Job/Task Management) ແມ່ນການປະຕິບັດຫນ້າທີ່ ຕັ້ງແຕ່ການກຳນົດໜ້າວຽກຈົນເຖີງລາຍງານຜົນສຳເລັດຂອງການປະຕິບັດວຽກງານ.
  • ລະບົບສ້າງວຽກງານສະເພາະກິດໃດຫນື່ງ (Personal Work profile Management System) ທີ່ສາມາດສ້າງແຟ້ມເອກະສານວຽກງານສະເພາະກິດໃດໜື່ງ ແລະ ແບ່ງປັນ ຫຼື ໂອນຍ້າຍຂໍ້ມູນເອກະສານ ໃຫ້ກັບບຸກຄົນອື່ນໄດ້.
  • ລະບົບການຕາຕະລາງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຫ້ອງການ (Department Schedule) ເພື່ອສ້າງຕາຕະລາງເຄື່ອນໄຫວ ທີ່ສາມາດແຈ້ງບອກການເຄື່ອນໄຫວອັນສຳຄັນຂອງຫ້ອງການໃຫ້ແກ່ພະນັກງານໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມຕາມການນັດໝາຍ.
  • ລະບົບຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານຫ້ອງປະຊຸມ (Meeting Room Management) ໃຊ້ເພື່ອຈັດການຫ້ອງ ຫຼື ແກ້ໄຂຂໍ້ມູນຫ້ອງປະຊຸມທີ່ມີຢູ່ ແລະ ສາມາດໃຊ້ລະບົບນີ້ເພື່ອຈອງຫ້ອງປະຊູມທີ່ມີຢູໃນກົມ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໄດ້ອີກດ້ວຍ.
  • ລະບົບສົນທະນາພາຍໃນຫ້ອງການ (Chatting System) ເພື່ອສື່ສານສົນທະນາແບບຂໍ້ຄວາມພາຍໃນອົງກອນ, ສາມາດສ້າງເປັນກຸ່ມສົນທະນາສະເພາະພາຍໃນຫ້ອງການ ຫລື ຫຼາຍພາກສ່ວນ ທີ່ມີລາຍຊື່ໃນລະບົບໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ.

 

ລະບົບຫ້ອງການທັນສະໄໝ ແມ່ນຖືກນຳໃຊ້ຢູ່ທຸກກົມ/ທຽບເທົ່າ ຂອງ ກະຊວງ ໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ. ປະຈຸບັນມີເອກະສານຖືກບັນທຶກເຂົ້າໃນລະບົບທັງໝົດ ຫຼາຍກວ່າ 3,000 ສະບັບ. ເຊິ່ງຜ່ານການນຳໃຊ້ລະບົບດັ່ງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ການຈັດເກັບ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ເອກະສານເຂົ້າ-ອອກ ຂອງບັນດາກົມ/ທຽບເທົ່າ ເປັນລະບົບ ແລະ ທັນສະໄໝຫຼາຍຂຶ້ນ, ສາມາດຕິດຕາມການຮັບ-ສົ່ງເອກະສານ, ສາມາດລາຍງານເອກະສານເຂົ້າ-ອອກປະຈຳວັນ ຜ່ານທາງລະບົບມືຖື. ນອກຈາກນັ້ນ, ການປະຍຸກນຳໃຊ້ລະບົບຫ້ອງການທັນສະໄໝ ຍັງເປັນການຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ດ້ານການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການຫັນເປັນທັນສະໄໝ ໃຫ້ກັບພະນັກງານລັດຖະກອນ ຂອງກະຊວງ ເຊິ່ງສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ ກະຊວງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ທີ່ຖືເອົາວຽກງານດັ່ງກ່າວ ເປັນໜ້າທີ່ບູລິມະສິດ ໃນຍຸດທະສາດການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ທັງເປັນເຄື່ອງມືອັນຕົ້ນຕໍ ໃນການເລັ່ງລັດການພັດທະນາ, ການຫັນເປັນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ທັນສະໄໝຂອງຊາດ.

 

           ໃນຕໍ່ໜ້າຂອງ ກະຊວງ ປທສ ແມ່ນການຂະຫຍາຍການນຳໃຊ້ ລະບົບຫ້ອງການທັນສະໄໝ ໄປຫາບັນດາພະແນກການຂອງຂະແໜງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ແນໃສ່ການຫັນເປັນການບໍລິການຫ້ອງການໃຫ້ທັນສະໄໝ ແລະ ສ້າງໄດ້ຕົວແບບຂອງການຊົມໃຊ້ ໃຫ້ແກ່ບັນດາກະຊວງ ແລະ ຫ້ອງການລັດຕ່າງໆ ພ້ອມທັງກຽມຄວາມພ້ອມຂອງການຂະຫຍາຍ ແລະ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການຊົມໃຊ້ລະບົບດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ແຜ່ຫຼາຍໃນຕໍ່ໜ້າ.

             ຂ່າວ: ສູນບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກ

             ພາບ: ຫ້ອງການກະຊວງ.

          

 

ວາ​ລະ​ສານ ໄອ​ຊີ​ທີ
ສະຖິຕິຂະແໜງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ
ວິໃສທັດ,ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ2 (2016-2020) ສະບັບລ່າສຸດ
ລະ​ບົບ​ຂື້ນ​ທະ​ບຽນ​ປະ​ຊຸມ