ຝຶກອົບຮົມທັກສະການວາງແຜນການ 5 ປີ ແລະ ແຜນດໍາເນີນງານ

23/08/2019

ຝຶກອົບຮົມທັກສະການວາງແຜນການ 5 ປີ ແລະ ແຜນດໍາເນີນງານ

         ກະຊວງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ (ປທສ) ໄດ້ເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້: ທັກສະການວາງແຜນການ 5 ປີ ແລະ ແຜນດໍາເນີນງານ ໃຫ້ກັບພະນັກງານບັນດາ ພະແນກ ປທສ 08 ແຂວງພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ເສົານະຄອນ ເພັດວິຫານ ຮອງຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ກະຊວງ ປທສ ມີບັນດາທ່ານ ຫົວໜ້າພະແນກ, ຮອງພະແນກ ພ້ອມດ້ວຍວິຊາການ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານແຜນການເຂົ້າຮ່ວມ. ໃຫ້ກຽດຂຶ້ນບັນຍາຍເອກະສານໂດຍ ທ່ານ ຮສ. ປອ. ບຸນ​ລ້ວນ​ ດ້ວງ​ເງິນ, ຜູ້ອຳນວຍການສະ​ຖາ​ບັນ​ພັດທະນາ​ຊັບພະຍາກອນ​ມະນຸດ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ, ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ​ແຫ່ງ​ຊາດ.

     ການຈັດຝຶກອົມຮົມອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ກໍ່ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານແຜນ ການ ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ, ຊໍານານຫຼາຍຂື້້ນໃນດ້ານການສ້າງແຜນການ ແລະ ເພື່ອແນ່ໃສ່ໃນການກະກຽມສ້າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX (2021-2025) ຂອງລັດຖະບານ ເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະກໍ່ຄືການສ້າງແຜນພັດທະນາ 5 ປີ ຄັ້ງທີ III (2021-2025) ຂອງຂະແໜງ ປທສ ຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງຂື້ນ.

        ທ່ານ ເສົານະຄອນ ເພັດວິຫານ ໄດ້ກ່າວວ່າ ວຽກງານຝຶກອົບຮົມ ເປັນວຽກງານໜຶ່ງທີສໍາຄັນ ແລະ ເປັນບູລິມະສິດອັນທີ່ໜຶ່ງທີ່ນອນໃນຍຸດທະສາດການພັດທະນາໄລະຍະ 10 ປີ ຂອງຂະແໜງ ປທສ,  ສະນັ້ນ, ການຝຶກອົບຮົມຈຶ່ງເປັນການຍົກລະດັບທັກສະໃຫ້ແກ່ພະນັກງານໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດໃນດ້ານຕ່າງໆເພີ່ມຂື້ນ ໃຫ້ສົມຄູ່ກັບມາດຕະຖານຕໍ່າແໜ່ງງານທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ. ພ້ອມນີ້, ທ່ານຍັງກ່າວຕື່ມວ່າ: ຜ່ານມາກະຊວງໄດ້ກໍານົດວິໃສທັດຮອດປີ 2030  ໂດຍ “ຫັນວຽກງານໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ໃຫ້ກາຍເປັນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ທັນສະໄໝ​ເປັນເຄື່ອງມື ທີ່ສຳຄັນ ໃນການຂັບເຄື່ອນການພັດພັດນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງຍືນຍົງ, ເປັນຈຸດເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງກ້ວາງຂວາງ ‘’ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸວິໃສທັດດັ່ງກ່າວຈຶ່ງໄດ້ກໍານົດອອກເປັນ 7 ຍຸດທະສາດຫຼັກ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025) ແລະ ຂະຫຍາຍມາເປັນແຜນພັດທະນາ 5 ປີ ຄັ້ງທີ II (2016-2020) ຊື່ງໄດ້ກຳນົດ 9 ວຽກຈຸດສຸມ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ປະຈຸບັນນີ້ ກໍ່ກໍາລັງກ້າວເຂົ້າສູ່ໄລຍະທ້າຍ ສະໄໝຂອງການຕີລາຄາຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາ 5 ປີ ທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ກະກຽມການສ້າງແຜນ 5 ປີ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີ 2021-2025. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນັກສໍາມະນາກອນເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ໃຫ້ບັນລຸຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໃວ້ ແລະ ນໍາເອົາໄປໝູນໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ.

       ຜ່ານຈາກການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ເຫັນວ່າ: ນັກສຳມະນາກອນ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ຕໍ່ການຮັບຟັງການບັນຍາຍ, ແລກປ່ຽນຄຳຄິດເຫັນ ແລະ ເຮັດກິດຈະກຳເປັນກຸ່ມ ຕາມການໂຈດທີ່ ວິທະຍາກອນຕັ້ງຂຶ້ນ, ຊຶ່ງເປັນການຝຶກອົບຮົມລັກສະນະການລົງມືປະຕິບັດຕົວຈິງເອົາບັນຫາທີ່ພົບພໍ້ມາວິເຄາະລົງເລິກ ແລະ ກໍານົດເປັນແຜນໃນຕໍ່ໜ້າ, ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປະກອບຄວາມຄິດເຫັນ, ແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການຂອງຕົນ ເພື່ອແລກປຽ່ນບົດຮຽນ, ພ້ອມທັງຮຽນຮູ້ທິດສະດີ, ທັກສະຂະບວນການວາງແຜນ 5 ປີ, ແຜນດໍາເນີນງານ, ການວິເຄາະສະພາບແວດລ້ອມພາຍໃນ, ພາຍນອກ, ການບໍລິຫານ ແລະ ການພັດທະນາ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນດາໜ້າວຽກ ໃຫ້ທັນກັບສະພາບການປຽ່ນແປງຕາມແຕ່ລະໄລຍະເພື່ອບັນລຸຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ຕາມຄາດໝາຍແຜນທີ່ວາງວາງໄວ້.

          ໂດຍ: ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມ, ປທສ

 

ສະຖິຕິຂະແໜງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ປີ2018
ວິໃສທັດ,ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ2 (2016-2020) ສະບັບລ່າສຸດ
ວາລະສານ ໄອຊີທີ ສະບັບທີ 13
ລະ​ບົບ​ຂື້ນ​ທະ​ບຽນ​ປະ​ຊຸມ