ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ສະຫຼຸບວຽກງານປະຈໍາປີ 2019 ແລະ ທິດທາງແຜນການປີ 2020

24/01/2020

ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ສະຫຼຸບວຽກງານປະຈໍາປີ 2019 ແລະ ທິດທາງແຜນການປີ 2020

          ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວ (ສຕສ), ກະຊວງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ (ປທສ) ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມປະຈຳປີ ຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 24 ມັງກອນນີ້, ໂດຍການເປັນ ປະ ທານຂອງ ທ່ານ ທອງໃສ ຊານໄຊຍະ,​ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ປທສ ມີບັນດາຄະນະກົມ/ທຽບເທົ່າ, ຄະນະພະແນກ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານອ້ອມຂ້າງກະຊວງ ແລະ ແຂກທີ່ຖືກເຊີນຈາກບັນດາບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານໂທລະຄົມ ເຂົ້າຮ່ວມ.

 

          ທ່ານ ສາຍຝົນ ບຸດຈັນທະລາດ ໄດ້ຜ່ານບົດສະຫຼຸບ ຕີລາຄາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາສະຖາບັນ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຊຶ່ງມີວຽກງານຫຼາຍດ້ານທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ເຊັ່ນ: ວຽກງານການສ້າງບຸກຄະລາກອນໃນຂະແໜງ ການ ປທສ, ວຽກງານການສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຫຼັກສູດເພື່ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບຄວາມຕ້ອງການຂອງ ສັງຄົມໃນແຕ່ລະໄລຍະ,​ ວຽກງານການຫັນເປັນທັນສະໄໝ ໂດຍການນຳໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຊີໄອຊີທີ ມານຳໃຊ້ໃນການ ຮຽນ-ການສອນ ລວມໄປເຖິງວຽກງານການຮ່ວມມືສາກົນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ການສ້າງສູນພັດທະນາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ຊອບແວ ລາວ-ອິນເດຍ ເພື່ອນຳໃຊ້ໃນການຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນ. ພ້ອມນັ້ນ, ກໍ່ໄດ້ມີການວາງທິດທາງແຜນພັດທະນາ ສະຖາບັນໃນຕໍ່ໜ້າ ໂດຍມີ 3 ທິດທາງລວມໃຫ່ຍຄື: 1. ຍົກລະດັບທັກສະວິຊາການ ແລະ ຄູສອນທາງດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ,​ ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃຫ້ມີປະສິດຕິພາບ ທາງດ້ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ, ຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຄົ້ນຄວ້າ ວິທະຍາສາດໃນຂົງເຂດວຽກງານຂອງຕົນ ໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດແກ່ສັງຄົມ ແລະ ປະເທດຊາດ. 2. ສຸມໃສ່ການ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ, ມີສີມື, ມີຄວາມຊຳນິຊຳນານ ເພື່ອສາມາດຕອບສະໜອງ ໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານໃນແຕ່ລະໄລຍະ ທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ. 3. ສະໜັບ ສະໜູນໃຫ້ມີການຈັດຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນ ໃຫ້ແກ່ບຸກຄະລາກອນ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈໃນການເພີ່ມທັກສະການ ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ການປະດິດສ້າງນະວັດຕະກຳໃໝ່ດ້ານເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ທີ່ເປັນ ປະໂຫຍດຕໍ່ການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ສ້າງນັກສຶກສາໃນຂະແໜງການ ປທສ ໃຫ້ມີແນວຄວາມຄິດ ລິເລີ່ມໃນການສ້າງທຸລະກິດ (Start up) ຫຼື ກາຍເປັນຜູ້ປະກອບການທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການນຳໃຊ້ ໄອຊີທີ  ເຂົ້າໃນການສົ່ງເສີມທຸລະກິດຂະໜາດກາງ ແລະ ຂະໜາດນ້ອຍ (SMEs).

          ໃນປັດຈຸບັນ ສຕສ ມີການສິດສອນປະກອບດ້ວຍ 2 ຫຼັກສູດຄື:​ ຫຼັກສູດ ວິສະວະກຳການສື່ສານ ແລະ ຫຼັກສູດວິສະວະກຳຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເຊິ່ງແຕ່ລະປີສາມາດຜະລິດນັກສຶກສາອອກຮັບໃຊ້ ສັງຄົມໄດ້ປະມານ 200 ຄົນ. ນອກຈາກການພັດທະນາຫຼັກສູດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລ້ວ ສະຖາບັນຍັງກຳລັງກະກຽມ ໃນການຫັນເປັນທັນສະໄໝທາງ ດ້ານສື່ການຮຽນ-ການສອນ ແນໃສ່ໃຫ້ນັກຮຽນ ແລະ ຄູອາຈານສາມາດເຂົ້າເຖິງ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ທັນສະໄໝ, ເລັ່ງການປະຕິຮູບຮູບແບບການຮຽນ-ການສອນ ເພື່ອຍົກສູງປະສິດຕິພາບ, ຄຸນນະພາບ ໃຫ້ທຽບ ເທົ່າພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

           ຂ່າວ: ສຕສ, ປທສ.

 

ສະຖິຕິຂະແໜງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ປີ2018
ວິໃສທັດ,ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ2 (2016-2020) ສະບັບລ່າສຸດ
ວາລະສານ ໄອຊີທີ ສະບັບທີ 14
ລະ​ບົບ​ຂື້ນ​ທະ​ບຽນ​ປະ​ຊຸມ