ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຕິດຕາມກວດກາໂປຣໂມຊັນປະຈໍາປີ 2020 ແລະ ແຜນເຄື່ອນໄຫວ ປີ 2021.

25/12/2020

ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຕິດຕາມກວດກາໂປຣໂມຊັນປະຈໍາປີ 2020 ແລະ ແຜນເຄື່ອນໄຫວ ປີ 2021.

      ໃນວັນທີ 17 ທັນວາ 2020 ອົງການດັດສົມໂທລະຄົມມະນາຄົມ(ອດທ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຕິດຕາມກວດກາໂປຣໂມຊັນ ປະຈໍາປີ 2020 ແລະ ແຜນເຄື່ອນໄຫວ ປີ 2021 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ II ຕຶກ B ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ. ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ  ທ່ານ ປອ ນ ໃຈມາລີ ພະກະຊຸມ ຮອງຫົວໜ້າອົງການດັດສົມໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ປະກອບມີ ບັນດາກົມ/ທຽບເທົ່າພາຍໃນກະຊວງ ປທສ ແລະ ຕາງໜ້າບັນດາບໍລິສັດຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ອິນເຕີເນັດ.

    ການຈັດກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຕິດຕາມກວດກາໂປຣໂມຊັນ ປະຈໍາປີ 2020 ແລະ ສະເໜີແຜນການເຄື່ອນໄຫວ ປີ 2021 ຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບ ໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ອິນເຕີເນັດຮັບຊາບເຖິງບັນຫາຕ່າງໆພ້ອມທັງບັນດາຂໍ້ຄົງຄ້າງທີ່ບໍລິດສັດຂອງຍັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບໍ່ໄດ້ ແລະ ໃຫ້ບັນດາກົມ ແລະ ບໍລິສັດ ປະກອບກອບຄໍາເຫັນໃສ່ບົດສະຫຼຸບດັ່ງກ່າວ ເພື່ອລາຍງານຕໍ່ຄະນະນໍາກະຊວງໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຄະນະຮັບຜິດຊອບຍັງໄດ້ເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບເອກະສານສາກົນທີ່ຕິດພັນກັບການແຂ່ງຂັນດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ ເຊັ່ນ: ແຜນແມ່ບົດ ICT Asean 2020, ເອກະສານພາກໂທລະຄົມມະນາຄົມໃນສັນຍາ ATISA ແລະ RCEP ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ບັນດາບລິສັດໂທລະຄົມ ຮັບຮູ້ ແລະກະກຽມສູ່ການແຂ່ງຂັນທີ່ສູງຂື້ນໃນອານາຄົດ.

        ບົດຂ່າວໂດຍ: ອົງການດັດສົມໂທລະຄົມມະນາຄົມ

 

ສະຖິຕິຂະແໜງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ປີ2019
ວິໃສທັດ,ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ2 (2016-2020) ສະບັບລ່າສຸດ
ວາ​ລະ​ສານ ໄອ​ຊີ​ທີ 15
ລະ​ບົບ​ຂື້ນ​ທະ​ບຽນ​ປະ​ຊຸມ