ທ່ານ ປອ ສັນຕິສຸກ ສິມມາລາວົງ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບດັດສົມຂອງອົງການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ອາຊີ-ປາຊີຟິກ ຄັ້ງທີ 21

21/07/2021

ທ່ານ ປອ ສັນຕິສຸກ ສິມມາລາວົງ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບດັດສົມຂອງອົງການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ອາຊີ-ປາຊີຟິກ ຄັ້ງທີ 21

          ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 19-21 ກໍລະກົດ 2021 ນີ້, ທ່ານ ປອ ສັນຕິສຸກ ສິມມາລາວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ (ກຕສ) ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ຄະນະ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບດັດສົມຂອງອົງການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ອາຊີ-ປາຊີຟິກ (APT) ຄັ້ງທີ 21 (The 21st APT Policy and Regulation Forum (PRF-21)  ໂດຍຜ່ານລະບົບກອງປະຊຸມທາງໄກ, ມີ​ຜູ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຈາກບັນດາປະເທດສະມາຊິກທັງໝົດ ຫຼາຍກວ່າ 202 ທ່ານ ຈາກ 28 ປະເທດ.

        ໃນໂອກາດນີ໊, ທ່ານ ປອ ສັນຕິສຸກ ສິມມາລາວົງ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີ (Ministerial Session) ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ປະສົບການ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ທີ່ກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນການຮັບມືກັບການແຜ່ລະບາດເຊື້ອພະຍາດອັກເສບປອດ COVID-19 ແລະ ການຫັນເປັນດິຈິຕອນ”.  ການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ດິຈິຕອນ ກໍຄືການນໍາໃຊ້ ໄອຊີທີ ເຂົ້າມາເປັນເຄື່ອງມືຊ່ວຍໃຫ້ ການປະຕິບັດງານຕ່າງໆ ໃຫ້ສາມາດດຳເນີນໄປໄດ້ບົນພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ໃຫ້ບັນດາຂະແໜງການ ສາມາດຂັບເຄື່ອນໄປໄດ້ຢ່າງສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວຂື້ນ. ຊຶ່ງ ສປປ ລາວ ກໍ່ຄື ກະຊວງ ຕສ ໄດ້ຮ່ວມມືກັບຂະແໜງການຕ່າງໆ ນໍາເອົາ ໄອຊີທີ ເຂົ້້າມານໍາໃຊ້ເປັນຕົ້ນເຊັ່ນ: ການຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອ ແລະ ຜູ້ມີຄວາມສ່ຽງ ຜ່ານໂຄງການ “ລາວ ສູ້ສູ້” ໂດຍການນຳໃຊ້ຜ່ານລະບົບໂປຣແກຣມ LaoKYC; ການຮ່ວມມືກັບກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໃນການເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການອອກອາກາດບັນດາບົດຮຽນຕ່າງໆ ໃຫ້ນັກຮຽນ ຜ່ານຊ່ອງທາງໂທລະພາບ LaoSAT; ການຮ່ວມມື ກັບ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ການນຳໃຊ້ ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ຢ່າງມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ມີຄວາມຈິງແທ້. ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍ ໃນການຫັນເປັນທັນສະໄໝນີ້, ກະຊວງ ຕສ ກຳລັງດຳເນີນການຮ່າງຍຸດທະສາດ ແລະ ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບເສດຖະກິດດິຈິຕອນ, ການຫັນລັດຖະບານດິຈິຕອນ ແລະ ແຜນແມ່ບົດການພັດທະນາ ໄອຊີທີ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນ ທາງດ້ານການນຳໃຊ້ລະບົບດິຈິຕອນ ລະຫວ່າງຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ ທີ່ລ້ວນແລ້ວແຕ່ ເປັນເນື້ອໃນທີ່ຕ້ອງໄດ້ແລກປ່ຽນຄຳເຫັນຈາກບັນດາຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມເປັນຈິງ.

         ໃນທາມກາງ ທີ່ບັນດາທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ລັດຖະບານຂອງແຕ່ລະປະເທດ ພ້ອມຂຸ້ນຂ້ຽວຮັບມື ການສະກັດກັ້ນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19, ຄຽງຄູ່ກັບການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຮ່ວມມື ໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ເພາະນີ້ແມ່ນບັນຫາທີ່ຕິດພັນ ແລະ ເປັນວາລະລວມຂອງທຸກປະເທດ. ການຮ່ວມມື ແລະ ການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ຈະເປັນການສະແດງໃຫ້ເຫັນທິດທາງ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ຈະສາມາດເລືອກເຟັ້ນຖອດຖອນມານຳໃຊ້ ໃຫ້ແທດເໝາະ ເພື່ອໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງໄດ້ໄວຂຶ້ນ. ໃນໂອກາດດຽວກັນນີ້, ກະຊວງ ຕສ ໄດ້ປະກອບສ່ວນ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຍ່ອຍ ຂອງຄະນະສະເພາະກິດ (Ad-Hoc group discussion) ເພື່ອປືກສາຫາລືແຜນງານ, ສ້າງຂໍ້ກຳນົດກຸ່ມວຽກທີ່ຕິດພັນ ແລະ ຜັກດັນໃຫ້ມີແຜນງານລະອຽດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ເປັນໂອກາດອັນດີ ໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ ກໍຄືກະຊວງ ຕສ ໃນການແລກບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການກັບບັນດາປະເທດສະມາຊິກດ້ວຍກັນ ຕໍ່ກັບການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີດິຈິຕອນ ກໍຄື ບັນດານະໂຍບາຍຕ່າງໆ ທາງດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ໄອຊີທີ ເພື່ອເປັນເຄື່ອງມືໃນການຮັບມືກັັບການແຜ່ລະບາດ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການຟື້ນຟູເສດຖະກິດພາຍຫຼັງ COVID-19, ທັງເປັນການຜັນຂະຫຍາຍທິດທາງຂອງລັດຖະບານ ໃນການເສີມຂະຫຍາຍສາຍພົວພັນ ກັບບັນດາປະເທດໃກ້ຄຽງ, ບັນດາປະເທດອາຊຽນ ແລະ ບັນດາປະເທດອື່ນໆ ລວມທັງອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ເພື່ອຍາດແຍ່ງເອົາການຮ່ວມມື, ຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນກັບບັນດາປະເທດຕ່າງໆ.

          ຂ່າວໂດຍ: ພະແນກອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ສອງຝ່າ, ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ກະຊວງ ຕສ

 

ສະຖິຕິຂະແໜງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ປີ2019
ວິໃສທັດ,ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ2 (2016-2020) ສະບັບລ່າສຸດ
ວາ​ລະ​ສານ ໄອ​ຊີ​ທີ 17
ລະ​ບົບ​ຂື້ນ​ທະ​ບຽນ​ປະ​ຊຸມ