ກະຊວງ ກຕສ ສໍາເລັດການລົງເຄື່ອນໄຫວກວດກາການຫຼຸດມູນຄ່າໂທ, ເພີ່ມອັດຕາຄວາມໄວອິນເຕີເນັດເທິງມືຖື

30/07/2021

ກະຊວງ ກຕສ ສໍາເລັດການລົງເຄື່ອນໄຫວກວດກາການຫຼຸດມູນຄ່າໂທ, ເພີ່ມອັດຕາຄວາມໄວອິນເຕີເນັດເທິງມືຖື

           ໃນລະຫວ່າງວັນທິ 12-17 ກໍລະກົດ 2021 ຜ່ານມານີ້, ຄະນະຮັບຜິດຊອບລົງເຄື່ອນໄຫວກວດກາ, ການຫຼຸດມູນຄ່າໂທ, ເພີ່ມອັດຕາຄວາມໄວອິນເຕີເນັດເທິງມືຖື ແລະ ອິນເຕີເນັດແບບມີສາຍ, ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ (ກຕສ) ໄດ້ສໍາເລັດການລົງເຄື່ອນໄຫວວຽກງານດັ່ງກ່າວຢູ່ບັນດາບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ບໍລິການດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ (ບໍລິສັດລາວໂທລະຄົມມະນາຄົມ ມະຫາຊົນ, ບໍລິສັດ ອີທີແອລ ຈໍາກັດ, ບໍລິສັດ ດາວທຽມລາວ ເອເຊຍ-ປາຊີຟິກ, ບໍລິສັດ ສະຕ້າ ເທເລຄອມ (Unitel) ແລະ ບໍລິສັດ ເບສເທເລຄອມ ຈໍາກັດ). ໂດຍການຊີ້ນໍາ ຂອງ ທ່ານ ພວງປະເສີດ ແກ້ວສຸວັນ ຮອງຫົວໜ້າອົງການດັດສົມໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ທ່ານ ພອນສະຫວັດ ຄົງສະຫວັດ ຮອງຫົວໜ້າສູນອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງ ຕສ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ຮ່ວມກັບບັນດາບໍລິສັດຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ອິນເຕີເນັດ ລົງເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາສະພາບການໃຫ້ບໍລິການຢູ່ແຕ່ລະບໍລິສັດ.

           ການລົງຕິດຕາມກວດກາໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ປະບັດຕິຕາມນະໂຍບາຍຂອງ ກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ວາງອອກໃນຊ່ວງໄລຍະການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ Covid-19 ເປັນຕົ້ນເຊັ່ນ: ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຫຼຸດມູນຄ່າໂທ (Voice) 15% ຂອງຄ່າມາດຕະຖານສຳລັບປະເພດການບໍລິການ (ໂທລະສັບຕັັ້ງໂຕະແບບມີສາຍ, ໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະແບບບໍ່ມີສາຍ, ໂທລະສັບມືຖືແບບລາຍເດືອນ ແລະ ແບບຕື່ມເງີນ) ເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ມີບັນດາແພັກເກັດພິເສດ, ເພີ່ມຄວາມໄວຂອງທຸກໆແພັກເກັດສຳລັບອິນເຕີເນັດເທິງມືຖື ແລະ ເພີ່ມຄວາມໄວຂອງການບໍລິການອິນເຕີເນັດແບບມີສາຍ ພາຍໃນປະເທດໃຫ້ເພີ່ມຂື້ນ 10% ແລະ ອອກນອກປະເທດເພີ່ມຂື້ນ 5% ຮັບປະກັນໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການໃນທົ່ວສັງຄົມໄດ້ເຂົ້າເຖິງການບໍລິການໃນລາຄາສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ ເພື່ອປະກອບສ່ວນຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມໃນສະພາບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ Covid-19 ໃນການເປັນການຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຄ່າໂທ ແລະ ຄ່ານຳໃຊ້ອິນເຕີເນັດ. ໃນໂອກາດດຽວກັນນີ້, ໄດ້ແລກປ່ຽນບົດຮຽນທາງດ້ານເຕັກນິກ ໃນການຕິດຕາມກວດກາລະຫວ່າງມະຫາພາກ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ, ພ້ອມທັງຮັບຟັງບັນດາຂໍ້ສະດວກ ແລະ ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍໃນຄັ້ງນີ້.

          ຜ່ານການຕິດຕາມກວດກາ ເຫັນວ່າບໍລິສັດໄດ້ເອົາໃຈຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດານະໂຍບາຍຂອງ ກະຊວງ ຕສ ວາງອອກ. ເຊິ່ງເຫັນໄດ້ຈາກ ການເຮັດໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ການຫຼຸດມູນຄ່າໂທທຸກປະເພດບໍລິການ 15%, ການຈັດແພັກເກັດພິເສດ ພ້ອມທັງເອົາໃຈໃສ່ໃນການແກ້ໄຂອັດຕາຄວາມໄວຂອງການອິນເຕີເນັດເທິງມືຖື ແລະ ເພີ່ມຄວາມໄວຂອງການບໍລິການອິນເຕີເນັດແບບມີສາຍ.

           

           ພາບ+ຂ່າວ: ອົງການດັດສົມໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ກຕສ.

 

ສະຖິຕິຂະແໜງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ປີ2019
ວິໃສທັດ,ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ2 (2016-2020) ສະບັບລ່າສຸດ
ວາ​ລະ​ສານ ໄອ​ຊີ​ທີ 17
ລະ​ບົບ​ຂື້ນ​ທະ​ບຽນ​ປະ​ຊຸມ