ສປປ ລາວ ແລະ ສ. ເກົາຫຼີ ຈັດກອງປະຊຸມລິເລີ່ມ ໂຄງການ K-Innovation ປີ 2022

18/05/2022

ສປປ ລາວ ແລະ ສ. ເກົາຫຼີ ຈັດກອງປະຊຸມລິເລີ່ມ ໂຄງການ K-Innovation ປີ 2022

         ກອງປະຊຸມລິເລີ່ມ ໂຄງການ K-Innovation ປີ 2022 ກ່ຽວກັບ “ແຜນແມ່ບົດແຫ່ງຊາດ ສໍາລັບ ການຄົ້ນຄວ້າ-ພັດທະນາ ແລະ ການນໍາໃຊ້ ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກໍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ 2020-2022” ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນບ່າຍ ຂອງວັນທີ 17 ພຶດສະພາ 2022, ທີ່ໂຮງແຮມຄຣາວພາຊາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຜ່ານລະບົບອອນລາຍ. ຊຶ່ງຮ່ວມຈັດໂດຍ ກົມເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ, ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ (ກຕສ) ສປປ ລາວ ແລະ ສະຖາບັນນະໂຍບາຍ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ສ. ເກົາຫຼີ (STEPI). ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ສຸມານະ ຈຸລາມະນີ, ຫົວໜ້າກົມເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ, ກຕສ ແລະ ທ່ານ ປອ. ຣວານີລ ພາກ, ຫົວໜ້າພະແນກ ຍຸດທະສາດນະວັດຕະກຳ ສາກົນ ສ. ເກົາຫຼີ.

       ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມ ແມ່ນເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າ​ໃຈ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເນື້ອໃນກິດຈະກຳຂອງ​ ໂຄງການແຜນແມ່ບົດແຫ່ງຊາດສຳລັບການຄົ້ນຄວ້າ-ພັດທະນາ ແລະ ການນຳໃຊ້ ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ ຂອງ ສປປ ລາວ 2020-2022 “Project on National Master Plan for STI R&D and Application in Lao PDR 2020-2022”; ປຶກສາຫາລືຜູ້ຮັບຜິດຊອບຕົ້ນຕໍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຕ່ລະວຽກ ແລະ ພາກສ່ວນຮ່ວມມືທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງໂຄງການ; ເກັບກຳຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງ ສປປ ລາວ, ປັບປຸງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບລະບົບວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກໍາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາບປັດຈຸບັນຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ສ. ເກົາຫຼີ ພ້ອມທັງສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ເພື່ອສ້າງນະໂຍບາຍວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ ຂອງ ສປປ ລາວ. ການສ້າງແຜນແມ່ບົດດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ຂອງຂະແໜງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກກະຊວງເສດຖະກິດ ແລະ ການເງິນ ສ. ເກົາຫຼີ ແລະ ຮ່ວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍສະຖາບັນນະໂຍບາຍ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ  ສ. ເກົາຫຼີ ແລະ ກົມເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ, ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ສປປ ລາວ ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຕ່ ປີ 2020 ເປັນຕົ້ນມາ ຊຶ່ງໄດ້ສຶກສາວິເຄາະຂໍ້ມູນທາງດ້ານລະບົບນະວັດຕະກໍາແຫ່ງຊາດ ຂອງ ສປປ ລາວ ພ້ອມໄດ້ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ປະສົບການຂອງ ສ. ເກົາຫຼີ ກ່ຽວກັບ ການສ້າງນະໂຍບາຍດ້ານ ວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ, ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອເພີ່ມຄວາມອາດສາມາດ ຂອງພະນັກງານວິຊາການຂອງ ສປປ ລາວ. ກອງປະຊຸມທາງໄກໃນຄັ້ງນີ້ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດຈຳນວນ 23 ທ່ານ ທີ່ມາຈາກກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ແລະ ຫ້ອງການສະພາວິທະຍາສາດ ແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ດໍາເນີນ ແລະ ປິດລົງໃນຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນ.

         ນອກຈາກນີ້, ຍັງຈະໄດ້ສືບຕໍ່ດໍາເນີນການຈັດຝຶກອົບຮົມ ຕາມແຜນກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການ ໃນການສ້າງຄວາມອາດສາມາດທາງດ້ານນະໂຍບາຍວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານວິຊາການ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 18-20 ພຶດສະພາ 2022 ທີ່ ຢູ່ທີ່ໂຮງແຮມຄຣາວພາຊາ ຜ່ານລະບົບອອນລາຍ. .

          ບົດຂ່າວ: ກົມເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ

 

ຊົມເຊີຍວັນໂທລະຄົມມະນາຄົມ 157 ປີ
ວິໃສທັດ,ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ2 (2016-2020) ສະບັບລ່າສຸດ
ວາ​ລະ​ສານ ໄອ​ຊີ​ທີ 17
ສະຖິຕິຂະແໜງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ປີ 2020
ລະ​ບົບ​ຂື້ນ​ທະ​ບຽນ​ປະ​ຊຸມ