ໜັງສືແຈ້ງປະມູນ ໂຄງການຈັດຊື້ຈັດຈ້າງ ໂຄງການຈັດຊື້ລະບົບຄຸ້ມຄອງໃນການຕິດຕາມການນໍາໃຊ້ເລກໝາຍໂທລະສັບ

18/07/2022 ~ 18/07/2022

ໜັງສືແຈ້ງປະມູນ ໂຄງການຈັດຊື້ຈັດຈ້າງ ໂຄງການຈັດຊື້ລະບົບຄຸ້ມຄອງໃນການຕິດຕາມການນໍາໃຊ້ເລກໝາຍໂທລະສັບ

 

ວິໄສທັດ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດດິຈິຕອນ ແຫ່ງຊາດ
ສະຖິຕິຂະແໜງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ປີ2021
ຖະແຫຼ່ງການ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນໄປສະນີໂລກ ຄົບຮອບ 149 ປີ
ວີດີໂອແນະນໍາ ການຂຶ້ນທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບ
ລະ​ບົບ​ຂື້ນ​ທະ​ບຽນ​ປະ​ຊຸມ