ກອງປະຊຸມສໍາມະນາເຜີຍແຜ່ບັນດາເອກະສານສັນຍາສາກົນ ທີ່ຕິດພັນກັບວຽກດັດສົມໂທລະຄົມມະນາຄົມ WTO, RCEP, ATISA ແລະ ATRC

22/09/2022

ກອງປະຊຸມສໍາມະນາເຜີຍແຜ່ບັນດາເອກະສານສັນຍາສາກົນ ທີ່ຕິດພັນກັບວຽກດັດສົມໂທລະຄົມມະນາຄົມ WTO, RCEP, ATISA ແລະ ATRC

ອົງການດັດສົມໂທລະຄົມມະນາຄົມ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາເຜີຍແຜ່ບັນດາເອກະສານສັນຍາສາກົນທີ່ຕິດພັນກັບວຽກດັດສົມໂທລະຄົມມະນາຄົມ ພາຍໃນ 4 ກອບການຮ່ວມມືສາກົນທີ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ເຂົ້າເປັນພາຄີຂອງສັນຍາດັ່ງກ່າວ ຄື: (1) ອົງການການຄ້າໂລກ (World Trade Organization – WTO), (2) ຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານທາງເສດຖະກິດພາກພື້ນ (Regional Comprehensive Economic Partnership - RCEP), (3) ຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າການບໍລິການເຂດປະເທດອາຊຽນ (ASEAN Trade in Services Agreement - ATISA) ແລະ (4) ສະພາອາວຸໂສດັດສົມໂທລະຄົມມະນາຄົມອາຊຽນ (ASAEN Telecommunication Regulators’ Council - ATRC).

ການຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາໃນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 21 ກັນຍາ 2022, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງ ອົງການດັດສົມໂທລະຄົມມະນາຄົມ ໂດຍຈັດເປັນ 2 ຮູບແບບຄື: ແບບເຊິ່ງໜ້າ ແລະ ທາງໄກ (Video conference), ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານກ່າວເປີດພິທີໃນຄັ້ງນີ້ໂດຍ ທ່ານ ສຸດໃຈ ລໍລອນສີ, ຫົວໜ້າອົງການດັດສົມໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ໂດຍມີນັກວິທະຍາກອນຕາງໜ້າຈາກ ກົມນະໂຍບາຍການຄ້າຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແລະ ຈາກ ອົງການດັດສົມໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ເຂົ້າຮ່ວມບັນລະຍາຍເພື່ອໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ແລກປ່ຽນປະສົບການ ໃນວຽກງານກ່ຽວຂ້ອງກັບສັນຍາສາກົນ.

          ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມສຳມະນາ ແມ່ນເຜີຍແຜ່ບັນດາເອກະສານສັນຍາສາກົນທີ່ຕິດພັນກັບວຽກດັດສົມໂທລະຄົມມະນາຄົມ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຫຼັກແຫຼ່ງພາຍໃນ ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ, ພະແນກເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ບໍລິສັດຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ອິນເຕີເນັດ ໃຫ້ຮັບຮູ້ ແລະ ກໍາໄດ້ເນື້ອໃນສໍາຄັນ ເພື່ອນຳໄປຜັນຂະຫຍາຍລົງສູ່ວຽກງານຕົວຈິງ ແລະ ສ້າງຄວາມຮູ້ທີ່ຖືກຕ້ອງໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ທີ່ເຮັດວຽກຕິດພັນດ້ານວິຊາສະເພາະຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ. ນອກນັ້ນ, ຍັງສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ຢ່າງເລີກເຊິ່ງໃຫ້ບັນດາຜູ້ດໍາເນີນທຸລະກິດດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ອິນເຕີເນັດ ສາມາດໃຊ້ເປັນບ່ອນອີງໃນການເຈລະຈາຕໍ່ລອງໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງຕົນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ ພ້ອມທັງ ເປັນຂົວຕໍ່ໃນການຕໍ່ຍອດຜະລິດຕະພັນການຄ້າການບໍລິການທາງດິຈິຕອນ ໃຫ້ແທດເໜາະກັບການເຊື່ອມໂຍງເຊື່ອມຈອດກັບສາກົນ, ຍາດໄດ້ທ່າແຮງໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນຍຸກເສດຖະກິດດິຈິຕອນ ຕາມວິໄສທັດ ການພັດທະນາເສດຖະກິດດິຈິຕອນ ແຫ່ງຊາດ ຮອດ 2040 ຍຸດທະສາດ ການພັດທະນາເສດຖະກິດດິຈິຕອນ ຮອດ 2030 ແລະ ແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດດິຈິຕອນ ແຫ່ງຊາດ ຮອດປີ 2025 ຕາມມະຕິສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຮອງຮັບໃນທ້າຍປີ 2021 ໂດຍຄຽງຄູ່ກັບການຜັນຂະຫຍາຍກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍໂທລະຄົມມະນາຄົມ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນການໃຫ້ບໍລິການທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ການແຂ່ງຂັນຢ່າງເປັນທໍາ, ປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້-ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ອິນເຕີເນັດ.

          ຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນຂອງການຮ່ວມມື ພາຍໃນ 4 ກອບການຮ່ວມມືສາກົນທີ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ເຂົ້າເປັນພາຄີຂອງສັນຍາດັ່ງກ່າວ ແມ່ນການເພີ່ມໂອກາດໃນການເຂົ້າເຖີງຕະຫຼາດສາກົນດ້ວຍກອບສັນຍາທີ່ເປັນບ່ອນອີງອັນຊັດເຈນ, ມີເງື່ອນໄຂອໍານວຍຄວາມສະດວກຫຼາຍຢ່າງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການເຂົ້າເຖິງເຄືອຂ່າຍອື່ນຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ການບໍລິການທີ່ເຂົ້າເຖິງປະຊາກອນໃນທົ່ວໂລກ ແລະ ໄດ້ຮັບສ່ວນແບ່ງທາງການຕະຫຼາດ, ການລົງທຶນ ແລະ ສ້າງກໍາໄລໃຫ້ການບໍລິການຢ່າງເໝາະສົມ ໂດຍມີການຄຸ້ມຄອງຈາກບັນດາສັນຍາທີ່ຮັບປະກັນຄວາມເປັນທໍາ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ບໍ່ຈໍາແນກການປະຕິບັດ ບົນພື້ນຖານເຄົາລົບນັບຖື ແລະ ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການພາຍໃນຂອງແຕ່ລະປະເທດ.

 

ບົດຂ່າວໂດຍ: ພະແນກດັດສົມໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ອິນເຕີເນັດ, ອົງການດັດສົມໂທລະຄົມມະນາຄົມ

 

ສະຖິຕິຂະແໜງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ປີ2021
ວິໃສທັດ,ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ2 (2016-2020) ສະບັບຫຼ້າສຸດ
ວາ​ລະ​ສານ ໄອ​ຊີ​ທີ 17
ລະ​ບົບ​ຂື້ນ​ທະ​ບຽນ​ປະ​ຊຸມ